ลงชื่อเข้าใช้

ยามเย็นที่ตาคลี

ยามเย็นที่ตาคลี
Before sunrise to sunset.

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

กามเป็นอุปสรรคตัวต้นของสมาธิ

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

กามเป็นอุปสรรคตัวต้นของสมาธิ
    คนเราเกิดมาในกามภพ ร่างกายจิตใจตกอยู่ในกามภูมิ มีกามารมณ์เป็นอาหารหล่อเลี้ยง แม้ร่างกายนี้ก็ได้วัตถุกามมาเป็นเครื่องปรนเปรอ ถ้าไม่มีปัญญารู้เท่าเข้าใจตามเป็นจริงแล้ว ก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากเครื่องผูกของกามได้ ชาวโลกิยชนนี้ พระพุทธองค์ทรงอุปมาเหมือนนกติดข่ายของนายพราน ซึ่งน้อยตัวนักที่จะหลุดพ้นไปได้ โลกิยชนเราก็เช่นกัน น้อยคนนักจะหลุดพ้นจากเครื่องผูกของกามไปได้

ประการหนึ่ง เหมือนอย่างว่าเต่ากับปลาสองสหาย เต่าเป็นทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก ได้พูดเรื่องภูมิประเทศเหตุการณ์บนบกให้ปลาฟังว่าเป็นที่สวยสดงดงามและอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารนานาชนิด แม้เต่าจะชี้แจงให้ฟังสักเท่าไร แต่ปลาเป็นสัตว์น้ำไม่เคยเห็นบนบกก็ไม่ยอมเชื่อ ด้วยเข้าใจว่าในพิภพนี้มีแต่น้ำเท่านั้น หามีบนบกอยู่ด้วยไม่

ว่างในสมาธิ ว่างในขั้นอรูปธรรม ว่างอกาลิโก..

ว่างในสมาธิ ว่างในขั้นอรูปธรรม ว่างอกาลิโก..


หนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์หน้า ๒๕๖
    “...ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น เมื่อปัญญาพิจารณารอบคอบแล้วก็ดับไปในขณะนั้น จิตก็ลงสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ ในระยะเช่นนี้จะว่าจิตว่างก็ได้อยู่ แต่ว่างในสมาธิ พอจิตถอยออกมา ความว่างก็หายไป จากนั้นก็พิจารณาไปอีก และพิจารณาต่อไปเรื่อยๆ จนจิตมีความชำนาญในด้านสมาธิ..ฯลฯ.. เมื่อสมาธิมีกำลังทางด้านปัญญาก็เร่งพิจารณาตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย จนรู้เห็นชัดและสามารถถอดถอนอุปาทานของกายได้โดยสิ้นเชิง จากนั้นจิตก็จะเริ่มว่าง แต่ยังไม่แสดงความว่างอย่างเต็มที่ ยังมีนิมิตภายในแสดงภาพปรากฏอยู่กับใจ เพราะในระยะนี้ใจว่างจากกายและวัตถุภายนอก แต่ยังไม่ว่างจากนิมิตภายในของตัวเอง จนกว่าจะมีความชำนาญโดยอาศัยการฝึกซ้อมไม่ลดละ นิมิตภายในใจก็นับวันจางไป

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

ความเป็นมนุษย์ที่แท้ บนวิถีแห่งความรัก

ความเป็นมนุษย์ที่แท้ บนวิถีแห่งความรัก
พระไพศาล วิสาโล 
เนชั่นสุดสัปดาห์ (ฉ.1129) รายงานพิเศษ 
ภาวินี อินเทพ เรื่องและภาพ

คนเราไม่ได้อยู่ด้วยข้าวปลาอาหารเท่านั้น เรายังต้องอาศัยสิ่งอื่นด้วย และหนึ่งในบรรดาสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อความเป็นมนุษย์ของเราก็คือ ความรัก
ที่จริงแล้ว หากปราศจากความรัก แม้แต่ข้าวปลาอาหารเพื่อความอยู่รอด ก็คงจะเกิดขึ้นได้ยาก อย่างไรก็ตามมนุษย์เราไม่ได้ต้องการแค่มีชีวิตอยู่รอดเท่านั้น หากยังต้องการความสุขและความเจริญงอกงามด้วย
ความรักนั้นทำให้ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นได้ และเจริญงอกงาม ถ้าปราศจากความรักแล้ว กล่าวได้ว่า ความเป็นมนุษย์ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยซ้ำ

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นั่งกัมมัฏฐานหาความโง่

เคยได้ยินบางคนพูดเป็นเชิงเหยียดหยามดูถูกกัมมัฏฐานว่า “นั่งหลับตาภาวนาโง่อย่างกัมมัฏฐาน” พวกเราจงพากันทำกัมมัฏฐานให้โง่อย่างเขาว่าดูซิมันจะโง่จริงหรือเปล่า

ระงับความหลงตน


ระงับความหลงตน 

อันความหลงทั้งหลายนั้น ความหลงในตนย่อมเป็นความหลงอันสำคัญที่สุด เป็นตัวอวิชชาเป็นโมหะ เป็นความหลงผิดรวมอยู่ในความหลงตนนี้ อันความหลงตนนั้นพิจารณาให้ดีว่า คืออย่างไร อันความหลงตนนั้นก็ตั้งแต่ความยึดถือทั้งหลาย

อันเป็นความยึดถือที่ผิดด้วยอำนาจของความโลภโกรธหลงทั้งหลายทั่วๆ ไป อันเป็นเหตุให้เกิดอคติคือความลำเอียงไป ด้วยอำนาจของความรักความพอใจบ้าง ด้วยอำนาจของความชังความโกรธแค้นขัดเคืองบ้าง ด้วยอำนาจของความหลงบ้าง ด้วยอำนาจของความกลัวบ้าง ความเดือดร้อนทั้งหลายย่อมเกิดจากความหลงที่ถือเอาผิดดังนี้ 

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

ปล่อยวาง

ปล่อยวาง
พระไพศาล วิศาโล
       
เขาเป็นคนที่ใฝ่ธรรม  ชอบเข้าวัดทำบุญ อีกทั้งยังเป็นตัวตั้งตัวตีพาเพื่อน ๆ ไปทอดผ้าป่าหรือทอดกฐินในถิ่นทุรกันดารเป็นประจำ แม้อายุจะมากแล้วก็ยังขยันชวนคนสร้างโบสถ์สร้างวิหารอย่างไม่รู้จักเหนื่อย

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เมื่อโลกเล่นตลก

เมื่อโลกเล่นตลก

"ใช่หรือไม่ว่ายิ่งพยายามครอบครอง  ก็ยิ่งสูญเสีย
            ยิ่งอยากให้เขารัก  เขาก็ยิ่งหน่ายแหนง"
                                                                                                                                                     
ไม่ว่า มนุษย์เราสร้างอะไรขึ้นมาก็ตาม
                                                                                                                               
ในที่สุดสิ่งนั้นก็กลับมา "สร้าง" เรา  หรือมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด  พฤติกรรม  และวิถีชีวิตของเรา  เราสร้างเทคโนโลยีขึ้นมา  และแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีก็มากำหนดชีวิตของเรา  ตั้งแต่การกินอยู่  การใช้เวลาว่าง  และการวางเป้าหมายของชีวิต  (เช่น  ตั้งเป้าว่าจะมีรถของตัวเองก่อนอายุ ๓๐ปี)  แม้แต่การแสดงความรักหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  ในทำนองเดียวกัน  มนุษย์เรากำหนดมูลค่าของทองขึ้นมา  แล้วในที่สุดทองก็กลายเป็นสิ่งวัดมูลค่าของตัวเราและคนอื่น  (ไปงานราตรีสโมสรแล้วไม่มีทองหรือเพชรใส่สักเส้น  จะรู้สึกอย่างไร)