ลงชื่อเข้าใช้

ยามเย็นที่ตาคลี

ยามเย็นที่ตาคลี
Before sunrise to sunset.

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระอรหันห์ตอบแทนคุณ


พระสารีบุตรแรกเกิดชื่อว่า “อุปติสสะ” เป็นบุตรของนางพราหมณีชื่อสารี และพราหมณ์ชื่อวันคันตะ ผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านอุปติสคามแห่งตำบลนาลกะหรือนาลันทะ ในวันเดียวกันวันที่นางพราหมณีสารีให้กำเนิดอุปติสสะนั้นมีครอบครัวข้างเคียงให้กำเนิดบุตรชื่อว่า “โกลิตะ” หรือเมื่อต่อมาพระมหาโมคัลลานะเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็ได้มาเป็นเพื่อนสนิทกัน 


วันหนึ่งอุปติสสะและโกลิตะได้ช่วนกันไปเที่ยวในงานรื่นเริงประจำปีในกรุงราชคฤห์ ขณะชมมหรสพอยู่นั้นเกิดความสลดใจขึ้นมาอย่างเดียวกันว่ากิจกรรมนี้ชั่งไร้สาระสิ้นดี หาสาระอะไรไม่ได้เลยควรจะหาสิ่งใดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและหลุดพ้นจากบ่วงเช่นนี้ ต่อมาสองสหายได้ไปมอบตัวเป็นศิษย์ของสำนักทางปรัชญาผู้มีชื่อเสียง นามว่า สัญชัย เวลัฏฐบุตร 

การดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัต


                                 บรรยายเรื่อง การดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัด โดย อ.สุทธิวัสส์ คำภา
เนื่องใน พิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาการเปรียญ ทำบุญปิดทองพระประธาน และสร้างอุณาโลม
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ธรรมบรรยายของ อ.สุทธิวัสส์ คำภา


                                                              นักธรรมชาติบำบัด เจ้าของผลงาน "กินเป็นลืมป่วย" สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ค้นคว้าเรื่องสุขภาพจากพระไตรปิฎก และคัมภีร์อภิธรรม 
ศึกษาการพยากรณ์สุขภาพ และ Chiropractic 
โดยลูกดิ่งเพนดูลั่ม จากแพทย์ประจำตัวประธานาธิบดีเวเนซูเอล่า 
ปัจจุบันเป็นนักเพนดูลั่มอันดับหนึ่งของโล­ก...